Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Grŵp / Group Director of Operations

Recruiter
Grŵp Cynefin
Location
North Wales
Salary
£Competitive
Posted
30 Apr 2021
Closes
18 May 2021
Seniority
Director
Contract
Permanent
Hours
Full Time
Organisation Type
Housing association / RP

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Grŵp Cynefin wrth i ni barhau ar daith drawsnewidiol tuag at ddiwylliant sy’n canolbwyntio’n ddiffuant ar y cwsmer a chanlyniadau.

PWRPAS Y ROL:

Darparu gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sy’n gyrru gwasanaethau Cymdogaethau ac Eiddo rhagorol, cynhwysol sy’n seiliedig ar feddwl ymlaen, gan alluogi amrediad o ddewisiadau ar gyfer Cartrefi cymdeithasol/ fforddiadwy sydd wedi eu cadw’n dda, ac sy’n effeithlon o ran ynni mewn cymunedau ble mae pobl eisiau byw. Cefnogi’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr i ddiffinio a chyflwyno Cynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin, ei flaenoriaethau a’i bolisiau i alluogi cwsmeriaid a chymunedau i ffynnu yn y dyfodol.

I gael mwy o wybodaeth gallwch ymweld â’n gwefan, neu i gael trafodaeth gyfrinachol am y rôl hon ffoniwch Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr ar 07870 975669 neu Gwenda Squire, Rheolwr AD ar 07825 187160.

This is an exciting time for Grŵp Cynefin as we continue a journey of transformation towards a genuinely customer and outcome focused culture.

You’ll provide strategic vision and leadership that drives excellent, inclusive and forward thinking Neighbourhood and Property services, enabling a range of choices for social /affordable well maintained, energy efficient homes in communities and environments where people want to live. You’ll also support the Board and Chief Executive to define and deliver Grŵp Cynefin’s corporate plan, priorities and policies enabling customers and communities to thrive into the future.

For more information you can visit our website, or for a confidential discussion about this role please call Shan Lloyd Williams, Chief Executive on 07870 975669 or Gwenda Squire, HR Manager on 07825187160.