Pennaeth Datblygu / Head of Development

Recruiter
Grŵp Cynefin
Location
North Wales
Salary
£58,000+
Posted
11 Jun 2021
Closes
21 Jun 2021
Seniority
Head of services
Contract
Permanent
Hours
Full Time
Organisation Type
Housing association / RP

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Grŵp Cynefin wrth i ni barhau ar daith drawsnewidiol tuag at ddiwylliant sy’n canolbwyntio’n ddiffuant ar y cwsmer a chanlyniadau.

Gweithio’n gydweithredol ar draws Grŵp Cynefin i arwain y strategaeth ddatblygu, gan adeiladu neu sicrhau dychwelyd I’w defnyddio, isafswm o 120 o gartrefi sy’n barod ar gyfer gofynion y dyfodol bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf gyda ffocws cryf ar ddiogelwch eiddo, byw’n annibynnol a chymunedau gwledig. Byddwch yn hyrwyddo ac yn uchafu gwerth cymdeithasol a buddion cymunedol yn yr holl gontractau datblygu a darparu mannau fforddiadwy a chynaliadwy, gweddnewid bywydau a gwneud gwahaniaeth i gymunedau.

I gael mwy o wybodaeth gallwch ymweld â’n gwefan, neu i gael trafodaeth gyfrinachol am y rôl hon ffoniwch Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr ar 07870 975669 neu Gwenda Squire, Rheolwr AD ar 07825 187160.

This is an exciting time for Grŵp Cynefin as we continue a journey of transformation towards a genuinely customer and outcome focused culture.

You’ll work collaboratively across Grŵp Cynefin to lead the development strategy, building or bringing back into use a minimum of 120 future proof homes per year over the next 3 years. With a strong focus on building safety, zero carbon, living independently and rural communities, you will champion and maximise social value and community benefit into all development contracts and deliver affordable, sustainable places, transform lives and make a positive difference to communities.

For more information you can visit our website, or for a confidential discussion about this role please call Shan Lloyd Williams, Chief Executive on 07870 975669 or Gwenda Squire, HR Manager on 07825187160